דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

תקציר מחקר: תחושת רווחה של זקנים המתגוררים בקהילה וזקנים המתגוררים בדיור מוגן - ניתוח משווה

השפעת סוג המגורים על תחושת הרווחה של הזקן חזקה יותר מהשפעת המצב הכלכלי, המצב המשפחתי, הגיל והמגדר

רקע

ירידה באיכות החיים היא אחת הבעיות המלוות את המאריכים בשנים.  מציאת פתרונות הולמים  לאוכלוסייה פגיעה זו היא אחד האתגרים של מדינות מפותחות. כיום, הגישה המובילה לקידום הזדקנות מוצלחת ולשימורה היא לאפשר לאדם "להזדקן במקום – Ageing in Place", כלומר במקום מגוריו בקהילה. המחקר בחן גישה דומיננטית זו על ידי השוואת רווחה סובייקטיבית של דיירי קהילה המתגוררים בבתיהם לבין זו של דיירי דיור מוגן עם/ללא כוונת רווח.

 

השיטה

במחקר נכללו 215 משתתפים בני 75+, הגרים בבתים שונים לדיור מוגן בערים תל אביב, חיפה ובאר שבע. משתתפים אלה, שהיו עצמאיים וכשירים מבחינה מנטלית, הביעו נכונות להשתתף במחקר לאחר הרצאה בנושא הזדקנות מוצלחת (215(n=. קבוצת המתגוררים בקהילה (n=215)  נבנתה כמדגם מזווג כך שלא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהתייחס לגיל, מין, מצב משפחתי, השכלה, מצב קוגניטיבי ומצב כלכלי. הנתונים נאספו בראיונות מובנים שבוצעו בבתי המשתתפים.

 

ממצאים

לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות לגבי המשתנים הבאים: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, תפיסה סובייקטיבית של בריאות, מדדי ADL ו-IADL. דיירי הדיור המוגן דירגו את עצמם באופן מובהק גבוה יותר מדיירי הקהילה על שבעה מתוך עשרה מדדי רווחה סובייקטיבית, בכלל זה שני מדדי שביעות רצון מהחיים, תפיסה עצמית של הזדקנות מוצלחת, ובכיוון ההפוך בהתייחס לדיכאון, לבדידות ולחרדת מוות. ממצאי ניתוח רב-משתני הראו כי המשתנים המסבירים הטובים ביותר של הזדקנות מוצלחת לפי עוצמת ההסבר הם: הערכה עצמית של בריאות, IADL, סוג המגורים (דיור מוגן/קהילה), מצב כלכלי, מצב נישואים, גיל ומגדר.

 

מסקנות והמלצות

נוסף על הערכת בריאות ותפקוד, לסוג המגורים השפעה משמעותית על תחושת הרווחה של הזקן; ההעדפה הברורה היא דיור מוגן. השפעת סוג המגורים חזקה יותר מהשפעת המצב הכלכלי, מהמצב המשפחתי, מהגיל ומהמגדר. ממצאים אלה והשלכותיהם המעשיות מערערים את התפיסה השלטת בהתייחס לפתרונות דיור לזקנים, ועל כן קשה לקבלם. מומלץ להמשיך לקדם מענים לצרכיה של האוכלוסייה המזדקנת על בסיס מחקרי הערכה הנערכים בשיטה המדעית.

 

פרופ' שרה כרמל, ראש המרכז הרב תחומי לחקר הזיקנה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונשיאת המרכז לאריכות ימים ישראל
ד"ר חוה טובל, שותפה בתכנון המחקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שרגא זינובי, עוזר מחקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים