דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

גיליון 170, אוקטובר 2015

8/11/2015
*ניהול יצירתיות בדיורים מוגנים ובבתי אבות

כשאומרים "ניהול טוב" לרוב אנו חושבים על מבחן התוצאה  - האם העובדים יעילים? האם החברה רווחית? האם אין בזבוז משאבים? האם לחברה מוניטין טוב? יש החושבים כיצד יוכלו לתרום לרווחת העובדים ולמורל שלהם; מתחבטים בשאלה כיצד לפתח עובדים בעלי הנעה (מוטיבציה) לעבודה, כיצד להרחיב את היקף הפעילות העסקית, ועוד. אך רק מעטים מבין המנהלים מנסים להטמיע בעסקיהם מערכת מובנית לניהול ולעידוד יצירתיות בעבודה.
*רפואה מרחוק עד הבית
השנים האחרונות, המאופיינות בפיתוח טכנולוגי מואץ בתחום התקשורת ועיבוד הנתונים, בצד לחץ על מערכת הבריאות והאשפוז, הביאו להתפתחות מואצת של טלרפואה – מתן שירותי רפואה מרחוק. מערכות ביתיות עוזרות באבחון מרחוק ומאפשרות לאנשים במצבים רפואיים מורכבים להישאר יותר זמן בביתם כאשר הם מחוברים למערך רפואי שיכול לנטר את מצבם מרחוק ולהדריך אותם בכל עת.

 

 

הדפסשלח לחברלטופס מנוי על דורות
בניית אתרים