דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

הדיבר החמישי - מדור משפטי

לפניכם מבחר כתבות בסוגיות משפטיות מתוך ארכיון "דורות".

בכל גיליון מאיר עו"ד פרופ' ישראל דורון סוגיה משפטית הנוגעת לטיפול באוכלוסייה המבוגרת:

 

על תוקפו ומשמעותו של ייפוי כוח כלכלי ככלי תכנון בזיקנה

בפינה משפטית זו נכתב לא פעם על חשיבות התכנון המשפטי לקראת זיקנה. בין היתר גם נסקר ונכתב אודות החשיבות של הכנתם של ייפויי כוח רפואיים והנחיות רפואיות. לצד ייפויי כוח אלה, הוכנו במשך שנים גם ייפויי כוח כלכליים, על ידי אנשים שביקשו שלא רק ענייניהם הרפואיים, אלא גם ענייניהם הכלכליים, ינוהלו על ידי מי שהם סומכים את ידם עליהם. כל זאת, ללא צורך לפנות לבתי משפט או לנקוט בהליכי אפוטרופסות. הבעיה עם מסמכים אלה הייתה הוראת חוק השליחות אשר עוררה ספק ביחס לתוקפם של ייפויי כוח במצבים שבהם נותן ייפוי הכוח הפך להיות לא כשיר מבחינה משפטית. התיקון האחרון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אמור לפטור בעיות אלה, אולם ימים יגידו האם ועד כמה תתחולל מהפיכה בתחום זה.

8/01/2017

האם ניתן לחייב דיירים בדיור מוגן בתשלום נוסף בגין הלנת עובד זר?

כידוע, המסמך המשפטי החשוב ביותר להגנה על זכויותיהם של דיירים במסגרות דיור מוגן הוא החוזה. מצב דברים זה היה נכון גם לפני חקיקת חוק הדיור המוגן, וממשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר חקיקת החוק. אחד השינויים החשובים שהכניס חוק הדיור המוגן, הוא הכללת זכותם של דיירים בדיור מוגן לאכלס בדירתם מטפלים זרים. כפי שקבוע בס' 33 לחוק, דייר רשאי לשכן בדירתו, באופן זמני או מתמשך, באחריותו ובמימונו, מטפל מטעמו. החוק מוסיף וקובע, כי יש צורך לקבל על כך אישור ממנהל הדיר המוגן – כך זה יכול לסרב לבקשה רק "בהתקיים נסיבות מיוחדות", ובכפוף לכך שהדירה אכן מותאמת למגורי אדם נוסף.

21/01/2015

האם ניתן למנות אפוטרופוס על אדם כשיר?

עסקנו פעמים רבות בעבר במדור זה בנושא אפוטרופסות על זקנים. אין ספק, המוסד המשפטי של אפוטרופסות נוגע למשפחות  ולזקנים רבים, במיוחד אלה הסובלים מירידה ביכולות קוגניטיביות או מדמנציה על סוגיה. יחד עם זאת, וכפי שנסקר בעבר, מוסד האפוטרופסות הוא מסגרת בעייתית ביותר, במיוחד בגלל השלילה הפוטנציאלית של זכויות אדם, ופגיעה במעמדם ובזכויותיהם של זקנים. אין ספק לפיכך -  דיונים משפטיים עקרוניים, בכל הנוגע לפרשנות ולהפעלה של אפוטרופסות, הם בעלי חשיבות עליונה בכל הנוגע לשמירה על זכויות זקנים בישראל. זה מקרוב ניתן פסק דין מאוד מעניין בשאלה עקרונית ובסיסית: האם ניתן למנות אפוטרופוס על אדם מבוגר שהוא עדיין כשיר וצלול?

5/10/2014

הסכמי יחס והתחייבות משפטית של ילדים לטיפול ודאגה: מה קורה כשהדברים משתבשים?

אחת התופעות המעניינות שניתן לזהות בשנים האחרונות מבחינה משפטית הוא הגידול של מה שניתן לכנות "הסכמי טיפול" או "חוזי יחס". מדובר על חוזים והסכמים, שבמסגרתם אנשים מבוגרים וזקנים מעבירים את הבעלות ברכוש משמעותי (בדרך כלל את הבעלות על המשק, הבית, או דירת המגורים שלהם) לילדיהם המבוגרים, כל זאת על בסיס הסכמה והתחייבות של הילדים המבוגרים לדאוג ולטפל בהוריהם הזקנים עד מותם. מדובר, לכאורה, בהסכמים שיש בהם הגיון רב: מצד אחד, ההורים הזקנים רוצים לסייע לילדיהם המבוגרים (שבכל מקרה יירשו אותם אחרי מותם), הם אינם מעוניינים כי כסף רב יתבזבז על עלות הטיפול על ידי מטפלים זרים או מטפלים בשכר, והם גם רוצים להבטיח שילדיהם יטפלו בהם בנאמנות עד יומם האחרון. הילדים המבוגרים מצידם אכן זקוקים לעזרה הכלכלית של הוריהם המזדקנים, ובכל מקרה שמחים לטפל בהם בזקנתם. כך שלכאורה מדובר במצב חיובי שכולם נהנים ממנו. אולם, באופן מצער, כולנו מכירים את המלך ליר של שייקספיר, וכולנו מכירים את הטבע האנושי, שבאופן מצער זכרונו קצר: ילדים מבוגרים רבים אחרי שמקבלים לידיהם את רכושם הכלכלי של הוריהם הזקנים, ולאחר שהם אלה השולטים ברכוש ולא הוריהם – "שוכחים" לעתים את התחייבותם, ומפסיקים לכבד את הוריהם.

5/08/2014

התעללות הפוכה: כשזקן מתעלל במטפלת שלו

בספרות הגרונטולוגית נהוג לעסוק רבות בתופעת ההתעללות וההזנחה של זקנים. גם בפינה זו עסקנו רבות בהקשרים החוקיים המעניקים הגנה מפני תופעות של אלימות, הזנחה וניצול כלכלי של זקנים. עיסוק זה חשוב שכן מדובר בתופעה קשה וחמורה. עם זאת, במציאות, לעתים הזקנים אינם רק קורבנות לפגיעות ולעבירות, אלא הם עצמם הופכים להיות העבריינים. בפסק הדין שיתואר להלן נראה כיצד תופעה זו עשויה לבוא לידי ביטוי במציאות.

30/04/2014

גבולות חופש הקבורה: האם חוקי לבקש להשליך גופה לים?

מנהגי הקבורה הם תלויי זמן, מקום ותרבות. לאורך ההיסטוריה האנושית אימצו חברות אנושיות מנהגים והסדרים מגוונים בכל הנוגע לדרכים שבהן נוהגים עם גופתו של האדם לאחר פטירתו: שריפה, הטמנה, נטישה ושילובים של כל אחת מהאפשרויות הללו. גם כיום יש הסדרים שונים; במדינות מסוימות הנוהג המקובל הוא שריפת הגופה, ואילו במדינות אחרות הנוהג הוא הטמנתה (קבורה) בארונות (לעתים, ארונות מפוארים ביותר).

גם בישראל יש מסורות ותרבויות שונות, ודי בהקשר זה לציין את העובדה שזה מכבר התאפשר מבחינה חוקית להקים בתי עלמין אזרחיים, שבהם קוברים אנשים בטקסי קבורה חילוניים עם ארונות קבורה, או תוך שימוש בשריפה, וזאת לעומת מרבית בתי העלמין הדתיים, שלפחות היהודים בהם קוברים את המתים בתכריכים וללא ארון.

24/03/2014

פרשת ירדנה נילמן וסוגיית הפיקוח על אפוטרופסים

בפינה משפטית זו עסקנו לא פעם בסוגיית האפוטרופסות על זקנים. כידוע לרבים מהקוראים, עמדתו הכללית של הח"מ היא שקיימת בישראל מדיניות חברתית ושיפוטית של "קלות יתר" במינוי אפוטרופוס על זקנים ושימוש יתר במה שמכונה "אפוטרופסות גלובלית", דהיינו, אפוטרופסות גם על גופו של הזקן וגם על רכושו, בלי לנסות להשתמש בחלופות לאפוטרופסות (כגון ייפוי כוח) או "לתפור" אותה לצרכיו הספציפיים.

27/08/2013

פסק דין תקדימי באירופה- האם קיימת זכות לקבלת סיוע רפואי להתאבד בזיקנה?

הפעם אני מתכוון לחרוג ממנהגי ולסקור פסק דין מחוץ לגבולות ישראל. מדובר על פסק דין
שנתן בית המשפט האירופאי לזכויות אדם. למרבית הישראלים בית המשפט הזה אינו ידוע ואינו מוכר. עם זאת, מדובר על ערכאה משפטית מאוד חשובה ומרכזית, הנוגעת לכל מדינות אירופה החתומות על האמנה האירופית לזכויות אדם.

31/07/2013

סופו של מאבק: תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה של עובדים זרים.

הסוגיה של תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עבודתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד לזקנים נדונה פעמים רבות בבתי הדין לעבודה. הדילמה הפכה לנושא משפטי מהותי ומרכזי בתחום הסיעוד הביתי, שכן המבנה הנוכחי של תמיכה בזקנים סיעודיים בעלות כלכלית נמוכה עד סבירה, מבוסס על כך שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העובדים הזרים. החלת הוראות החוק על עובדים זרים בסיעוד משמעותה -  מהפכה בתחום אספקת שירותי הסיעוד וזקנים רבים לא יהיו מסוגלים לעמוד בעלות הכרוכה בכך. פסק  דין שקיבל החודש בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים (רוב של חמישה שופטים נגד ארבעה), מעיד עד כמה הסוגיה מורכבת ושנויה במחלוקת.

11/06/2013

קצבת שארים ונשים זקנות ומוכות

יש להביע את האכזבה מעמדת המדינה, אשר לא בפעם הראשונה, העדיפה לשמור על האינטרס הכלכלי הצר של קופת המדינה, מאשר האינטרס החברתי הרחב של זקנים - בכלל, או נשים זקנות ומוכות – בפרט

"מדיניות ראויה היא לפסוק שפרידה פיזית עקב אלימות של בן זוג אינה שוללת את הזכות לגמלת שאירים"

20/12/2011

כשהרשויות מתעמרות בקשישים: הסיפור הקפקאי של שני זקנים בישראל

זה מכבר ניתנו שני פסקי דין המתארים יפה מה קורה כאשר רשויות מנסות להתעמר בזקנים ללא הצדקה. הסיפור הראשון הינו סיפורו של מר יעקב סבג, אדם בשנות ה-80 לחייו, שיום בהיר אחד, כ-18 שנים לאחר שנגזרו עליו עבודות שירות, התייצבה בביתו משטרת ישראל וביקשה לאסור אותו בגין אי השלמת עבודות השירות (שכאמור ביצע לפני 18 שנים !!!!).

10/10/2011

חוקיות תעריפי האשפוז הסיעודי הממושך

ד"ר ישראל (איסי) דורון סבור כי פסיקת בית המשפט בעתירת בעלי מוסדות גריאטריים נגד תעריפי האשפוז הסיעודי היא בבחינת הישג משפטי חסר תקדים בתחום זכויות הזקנים

24/07/2011

פריצת דרך תקדימית: הזכות לשבות למען זכויות גמלאים

באופן מצער, לא ניתן היה להצביע בשנים האחרונות על פסקי דין של בית הדין הגבוה לצדק שהיוו פריצת דרך עקרונית בכל הנוגע לקידום זכויותיהם של זקנים בישראל. באופן משמח, בימים אלה ניתן פסק דין שניתן ללא ספק להכתיר אותו כתקדימי, חשוב, ומבטא מחויבות אמיתית להגנה על זכויותיהם של זקנים בישראל. הכוונה לבג"צ 181/03 , אוניברסיטת בר אילן נ. בית הדין הארצי לעבודה ואחרים.

6/06/2011

על חוקיות שריפת גופות בישראל

אם אתם רוצים שיכבדו את רצונכם לאחר מותכם כדאי שתכינו מראש מסמכים משפטיים המבטאים ומסדירים את רצונותיכם
17/04/2011

חוקיות הסכם עבודה לעובדים "קשישים"

בית המשפט:"מניעת אפליה מחמת גיל היא משימה חברתית מהמעלה הראשונה"

25/01/2011

"משפחה חדשה" בזיקנה במבחן בית המשפט

פסק דין חשוב המהווה נדבך נוסף בהכרה בזכותם של זקנים לעצב את התא המשפחתי שלהם בגיל זיקנה, גם אם תא משפחתי זה איננו תואם את המסגרת המשפחתית ה"מסורתית"

10/11/2010

האם "פתק" בכתב יד יכול להיות צוואה?

הסוגיות המשפטיות סביב צוואות וירושות תמיד היוו מקור לסיפורים שבמקרים רבים היו גדולים יותר מהדמיון. ואכן, כל מי שמטפל או עובד עם זקנים, מכיר סיפורים עד בלי די ביחס לסכסוכים מתוקשרים סביב התוקף החוקי של צואותיהם. ככל הנראה שבעבר, בהווה, וגם בעתיד, סכסוכים בין בני משפחה ויורשים אחרים, יהיו מקור לא אכזב לפרשיות משפטיות מרתקות. בפינה זו הפעם, ברצוני להביא עוד סיפור אנושי ביחס לזווית המבט המשפטית בכל הנוגע לרצון לתת תוקף להבעת רצונו האחרונה של אדם. האם "פתק" בכתב יד הוא צוואה תקפה?

8/07/2010

הפנים הרבות של הגילנות המשפטית: פונדקאות של הורים מבוגרים

בדומה לגזענות וסקסיזם, היא מתעלמת מההשפלה והפגיעה הקשה ביותר בכבוד האדם הנובעת מפסילתם של התובעים רק בשל גילם הכרונולוגי; היא מתעלמת מהעדר התשתית האמפירית וההגיון החברתי הטמון באפלייתם של אנשים רק בגלל שהם מתויגים כ"זקנים"; והיא מאפשרת לנו "לצבוע" אפליה קשה וחמורה, בצבעים של "אבחנה רלבנטית" – בלי שבעצם אנחנו צריכים לנמק: מה באמת התשתית המדעית האמפירית ההופכת את השוני לרלבנטי

17/05/2010

האם מותר לבצע ניסויים רפואיים בזקנים דמנטיים?

מצד אחד, הדרך לקדם את הטיפול בחולי אלצהיימר מחייבת ביצוע ניסויים רפואיים. מצד שני עומד העיקרון האתי שמחייב קבלת הסכמה מודעת של החולה. על-פי החוק, האפוטרופוס של החולה מוסמך לתת הסכמה בשמו. אבל גם כאן מתעוררות דילמות קשות

25/03/2010

עוד על עובדים זרים וחוק שעות עבודה ומנוחה

בית המשפט העליון: "האיזון המדויק בין הצורך בהבטחת תנאי עבודה נאותים לעובדים זרים בתחום הסיעוד לבין ההכרה בחשיבות השמירה על האינטרסים של העובדים והמטופלים, צריך להיקבע במסגרת הסדר חקיקתי מפורש בסוגיה העומדת על הפרק... ויפה שעה אחת קודם"

13/12/2009
Next Page 
בניית אתרים