דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

התעללות הפוכה: כשזקן מתעלל במטפלת שלו

בספרות הגרונטולוגית נהוג לעסוק רבות בתופעת ההתעללות וההזנחה של זקנים. גם בפינה זו עסקנו רבות בהקשרים החוקיים המעניקים הגנה מפני תופעות של אלימות, הזנחה וניצול כלכלי של זקנים. עיסוק זה חשוב שכן מדובר בתופעה קשה וחמורה. עם זאת, במציאות, לעתים הזקנים אינם רק קורבנות לפגיעות ולעבירות, אלא הם עצמם הופכים להיות העבריינים. בפסק הדין שיתואר להלן נראה כיצד תופעה זו עשויה לבוא לידי ביטוי במציאות.

30/04/2014

מדובר בתביעה לפיצוי כספי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, שהוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בפני כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם, ונציגי הציבור יאיר טבת ודב אבדור (ס"ע 13799-05-10, בביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע). התובעת, אזרחית מולדביה, שימשה עובדת סיעודית בחברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ" ושובצה לעבוד אצל הנתבע, זקן הזקוק לתמיכה בפעולות היומיום. התובעת טענה כי הנתבע הטיל עליה מורא ועשה בה מעשים חמורים המהווים הטרדה מינית. בין היתר טענה התובעת כי הנתבע כפה עליה קיום יחסי מין, שימוש באביזרי מין, לבישת לבוש מבזה וצפייה בסרטים פורנוגרפיים. נוסף על כך טענה התובעת כי הנתבע הרביץ לה, כלא אותה בביתו, השפיל אותה ופגע בכבודה.

הנתבע מצדו הכחיש מכול וכול את הטענות. לטענתו מדובר בתביעה של עובדת זרה נגד מעסיק, מעשה שהפך להיות לדבר שבשגרה לאור מטרת העובדים הזרים המגיעים ארצה ומבקשים להרוויח כסף רב תוך ניצול מערכת המשפט. נוסף על כך טען הנתבע כי הוא אדם קשיש וחולה המנסה לחיות את ימיו האחרונים בכבוד, והוא חש כקורבן שהתובעת מנסה להתעשר על חשבונו. יתרה מכך, הוא טען שאין לו מסוגלות פיזית לבצע את המעשים המיוחסים לו.

בית הדין האזורי לעבודה פותח בהצגת המסגרת החוקית הרלבנטית, דהיינו, חוק למניעת הטרדה מינית, הקובע כי הטרדה מינית כוללת סחיטה באיומים (כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני), מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות לאדם תוך התמקדות במיניותו, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למיניותו ועוד. עבירות אלה רלבנטיות בהקשר של פנייה לעובד במסגרת יחסי עבודה, גם אם המוטרד מינית לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות.

ממשיך בית הדין לעבודה וקובע כי הדברים שהובאו בפניו חשפו מסכת התעללות קשה בין מטופל למטפלת זרה שבאה לסעוד אותו בחוליו, כשהמטופל מנצל באופן ציני ואכזרי את יחסי המרות ביניהם ואת מעמדה המוחלש של התובעת בהיותה עובדת זרה שאינה בקיאה במהלכי המדינה שאליה הגיעה כדי לנסות להתפרנס בכבוד.

גרסתה העובדתית של התובעת נתמכה בעדויות של אחרים, שהעידו על הסימנים הכחולים ועל סימני ההתעללות והפגיעות הפיזיות של התובעת. כמו כן בית הדין התרשם באופן ישיר ממהימנות עדותה של התובעת, ודחה את גרסת הנתבע ביחס למצבו הפיזי. הוא קובע כי אין די בכך שלכאורה התובעת הייתה יכולה פיזית להתנגד לפעולותיו של הנתבע; מה שחשוב הרבה יותר הוא המצב הנפשי של הקורבן, שכמו במקרה דנן, חוששת שאם תתנגד לדרישות הנתבע יאונה לה רע. פחד כזה הוא פחד "משתק" ואינו מאפשר לקורבן להתגונן. יתרה מכך, הסתבר כי הנתבע נהג לרכוש כדורי ויאגרה וסיאליס – עובדה שבהתחלה ניסה להכחיש, ואחרי זה ניסה לטעון כי הסיבה הייתה בעיה לבבית. תרופות אלה אפשרו לו לבצע אם כך את זממו.

נוסף על כך, במסגרת המשפט הציגה התובעת הקלטות שביצעה בהיחבא, שבמסגרתן היה אפשר לשמוע את הנתבע ואת התובעת במה שנשמע כמערכת יחסי מין, הכוללת אלימות וניצול של התובעת בידי הנתבע. גם כאן, בעוד שבתחילה הנתבע הכחיש לחלוטין את הקשר שלו לקולות שבהקלטות, מאוחר יותר ניסה לטעון כי התובעת עשתה את הדברים במכוון כדי להקליטו ולסחוט אותו. בית הדין דחה את טענות הנתבע, וקבע כי ההקלטות תומכות בגרסת התובעת שלפיה הנתבע יזם מגעים מיניים בלי הסכמתה, ותוך שכפה עליה לבצעם בכוח ובאלימות. יתרה מכך, בפני בית הדין הוצגו אף ראיות לתלונות נוספות שהוגשו נגד הנתבע בשל התנהגות פסולה נגד מטפלות אחרות שנשלחו אליו.

בסיכומם של הדברים, ועל בסיס מכלול החומר שנפרש בפניו, קבע בית הדין כי התרשם ממהימנותה של התובעת ומעדותה ומחוסר המהימנות של הנתבע. לאור הסמכות המוענקת בחוק לפסוק פיצוי בסך של 50,000 ₪ בגין כל אירוע של הטרדה מינית, חייב בית הדין את הנתבע לפצות את התובעת בסך של 300,000 ₪ וכן לשלם לה הוצאות משפט בסך 50,000 ₪. גובה הפיצוי שנפסק לטובת התובעת משקף אם כך לא רק את חומרת המעשה ואת עוצמת הפגיעה, אלא גם את הסלידה המוסרית מהתנהגותו של הנתבע. המסר החשוב של פסק דין זה הוא שאין זה משנה אם עבריין הוא זקן או צעיר: מי שעובר על החוק, מי שמשפיל אדם ופוגע בכבודו, ומי שאונס ומטריד מינית – דינו להיענש. יתרה מכך, מטפלות זרות הן נשים הסובלות מחולשה מובנית: הן זרות, הן נשים, הן תלויות לחלוטין במעבידיהן, ואין הן מודעות לזכויותיהן החוקיות וחשות במקרים רבים חסרות אונים ביחס למעסיקיהם. דווקא על רקע זה, פגיעה בהן וניצולן על ידי זקנים או בני משפחותיהם, מהווה עבירה חמורה שיש להעניש עליה בחומרה יתרה. ראוי שפסק דין זה ישמש תמרור אזהרה לכל מי שסובר כי העובדה שהוא זקן "משחררת" אותו מחובתו לכבד את הזולת או להטריד מינית את מי שמטפלת בו.

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים