דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

הדיבר החמישי - מדור משפטי

לפניכם מבחר כתבות בסוגיות משפטיות מתוך ארכיון "דורות".

בכל גיליון מאיר עו"ד פרופ' ישראל דורון סוגיה משפטית הנוגעת לטיפול באוכלוסייה המבוגרת:

 

למרות רצוננו ומשאלתנו

חוק החולה הנוטה למות במבחן המציאות

3/11/2009

היש מקום לסליחה?

מה העונש הראוי על ניסיון לרצח מתוך רחמים של אמא קשישה?
13/09/2009

חשבון משותף או ייפוי כוח?

האם כדאי למנות את אחד הילדים המבוגרים כשותף בחשבון הבנק של הוריו הזקנים? פסק דין "פלונית נגד אלמונית" מדגיש את הסיכונים הכרוכים בכך הן ליורשים והן לאדם הזקן
30/07/2009

על הקשר בין ניצול כלכלי של זקנים ובין הכשרה מקצועית

מטפלת בזקנה פדתה בבנק המחאות שהוסבו לשמה וגנבה ממעסיקתה 100,000 ש"ח. האם הבנק היה חייב למנוע את הניצול? בית המשפט קבע שכן ועו"ד דורון מוסיף שרצוי שפקידי הבנק יקבלו הכשרה מקצועית ספציפית שתמנע ניצול כלכלי של זקנים

23/06/2009

האם לזקנים מותר לאמץ ילדים?

בית המשפט הגבוה לצדק קבע כי גיל ההורה אינו יכול להוות סיבה גורפת לשלילת זכותו של אדם לאמץ ילד. החלטה זו תורמת למאבק נגד אפליית זקנים מטעמי גיל

12/05/2009

זקנים או נכים? על הקשר (או היעדר הקשר) המשפטי בין נכות ובין זיקנה

מה דינו של נכה שהפך זקן? האם לאחר גיל 65 הוא זכאי לקבל אותה קצבה שקיבל לפני שהגיע לזיקנה? האם נכון לקבוע בחוק תאריך הגעה לגיל 65 שיבדיל בין הזכאים לתוספות לגמלה? מאמר זה מציג את החוק, את תיקוניו, ואת העתירות שהוגשו נגדו.
2/04/2009

חוק הגנה על חוסים: תמונת מציאות קשה

חוק ההגנה על חוסים מיושן ובעייתי. פסק הדין המופיע כאן מצביע על העובדה שלעיתים נכפה אשפוז על אנשים שאינם מעונינים בו, משום שהמדינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על החוסים רק במסגרת מוסדית, לא בבית

1/03/2009

זכויות סבים וסבתות בהליכי אימוץ הננקטים כלפי הנכדים

האם לסבתא שמגדלת את נכדה בעוד הוריו בחיים יש משקל בהחלטה אם לפתוח הליכי אימוץ לילד?בית המשפט קבע שלא. ד"ר ישראל דורון מסביר שהחלטת השופטים מבוססת על מעמדם המצומצם של סבים וסבתות בחקיקה הישראלית

10/02/2009

כשרבים על כסף משלמים הרבה (לעורכי דין): על צוואות והשפעות לא הוגנות

כשבני משפחה מנסים להטות את הצוואות לטובתם וכנגד בני המשפחה האחרים, בית המשפט עשוי לבטל את כל הצוואות. קצת רצון טוב יכול לחסוך הליך משפטי ארוך ויקר

14/12/2008

לקחים מסאגה משפטית – ביטול חוזה להקמת בית אבות

לפני 21 שנים התחייבה חברת פסגות להקים בית אבות בשטח שבבעלות עיריית חיפה. מחלוקות בין פסגות לבין העירייה לגבי יישומו של ההסכם בנוגע לאופן חישוב שטח הבנייה ולתשלומים למס רכוש, התנגדויות של תושבים, סחבת בהשלמת הבנייה ושינוי הסטנדרט התכנוני בבתי אבות גרמו לכך שהחוזה המקורי להקמת בית האבות בוטל ושורה של משפטים ותביעות התנהלה בעניינו
9/11/2008

המשפחה או המדינה – על גורל העיזבון של ניצולי שואה עריריים

בהיעדר בני משפחה – המדינה היא זו הזוכה בעיזבון של ניצולי שואה עריריים. מצד שני – אם יש בני משפחה, אפילו רחוקים – העיזבון שלהם ולא של המדינה. במציאות מתעוררים מאבקים בין המדינה לבין קרובי משפחה
7/09/2008

זכויות ניצולי השואה: רשלנותה של ועידת התביעות

בית המשפט קבע כי ועידת התביעות הפרה את חובתה הקונקרטית כלפי הניצולים וחייב אותה לשלם ל-1,365 תובעים פיצוי כספי. בכך, לא זו בלבד שהכיר בחובתה המשפטית של ועידת התביעות לנהוג בתום לב ובהגינות כלפי אוכלוסיית ניצולי השואה, אלא הבהיר כי החובה הבסיסית והראשונית היא לאמץ מדיניות אשר יש בה כדי לשרת את קידום זכויותיהם של ניצולי השואה – ומקום שאיננה פועלת כך, היא תהיה צפויה להיות אחראית על כך בנזיקין לחלק מהם זה כבר מאוחר מדי

14/07/2008

על אחריותו המקצועית של האפוטרופוס הכללי

מדור זה עסק בהרחבה בעבר בהיבטים שונים של מינוי אפוטרופוסים על אנשים זקנים. היבט משפטי זה, מעורר סוגיות עקרוניות רבות ומורכבות, לרבות הקלות הבלתי נסבלת אשר בה לעיתים ממנים אפוטרופוס על אדם זקן, על הפטרנליזם הכרוך בהליכי מינוי אפוטרופוס, ועל הפגיעה וההשפלה הכרוכים בהם לעיתים. בימים אלה ניתן פסק דין חשוב ותקדימי בכל הנוגע למעמדו ותפקידו של האפוטרופוס הכללי בכל הנוגע לפיקוח, בקרה הדרכה והכוונה של אפוטרופוסים.
11/05/2008
 Previous Page 
בניית אתרים